Volym av prismor | Geometri och mått | Matematik | FuseSchool

I den här videon kommer vi att lära oss om volym och hur man beräknar det. Klicka här för att se fler videor: https://alugha.com/FuseSchool Till att börja med talar vi om längd och område. Längden mäter över en dimension och mäts vanligtvis i cm eller m. Områdesmått över två dimensioner, längd och bredd, och så mäts i cm2eller m2. Volymen mäts över tre dimensioner, längd, bredd och djup, och så mäts i cm3eller m3. I synnerhet kommer vi att titta på volymen av prismor. BESÖK oss på www.fuseschool.org, där alla våra videor är noggrant organiserade i ämnen och specifika beställningar, och för att se vad vi har mer att erbjuda. Kommentar, gilla och dela med andra elever. Du kan både ställa och svara på frågor, och lärare kommer tillbaka till dig. Dessa videor kan användas i en vänt klassrumsmodell eller som ett revisionshjälpmedel. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Få tillgång till en djupare inlärningsupplevelse i FuseSchool plattform och app: www.fuseschool.org Vän oss: http://www.facebook.com/fuseschool Denna öppna utbildningsresurs är gratis under en Creative Commons-licens: Erkännande-IckeKommersiell CC BY-NC (Visa License Deed: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Du får ladda ner videon för ideell, pedagogisk användning. Om du vill ändra videon, vänligen kontakta oss: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer