Xylem och floem - Del 3 - Translokation - Växttransport | Växter | Biologi | FuseSchool

Klicka här för att se fler videor: https://alugha.com/FuseSchool Xylem och floem - Transport i växter: https://bit.ly/2XcdNZE Xylem och floem - Del 2 - Transpiration - Transport i växter: https://bit.ly/39SwKmN Strukturen av bladet: https://bit.ly/3aRYoS9 Sockerarter rör sig upp och ner i växten i floem. Floem använder aktiv transport för att transportera mat näringsämnen som glukos och aminosyror runt växten. Glukos görs i bladen genom fotosyntes. Glukos omvandlas till sackaros i bladen, som sedan kommer in i floemkärlen, liksom aminosyror. De måste sedan transporteras runt växten till varje enskild cell. Områdena i växten där sackaros tillverkas kallas källorna, och där de levereras kallas sänkor. Floem använder aktiv transport eftersom sackaros rör sig mot sin koncentrationsgradient från en lägre koncentration, där den görs, till en högre koncentration i floemcellerna. PRENUMERERA på FuseSchool YouTube-kanal för många fler pedagogiska videor. Våra lärare och animatörer samlas för att göra roliga och lättförståeliga videor inom kemi, biologi, fysik, matematik och IKT. GÅ MED I vår plattform på www.fuseschool.org Dessa videor kan användas i en vänt klassrumsmodell eller som ett revisionshjälpmedel. Här hittar du våra andra biologifilmer: https://bit.ly/34gfVB8 Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Få tillgång till en djupare inlärningsupplevelse i FuseSchool plattform och app: www.fuseschool.org Denna öppna utbildningsresurs är gratis under en Creative Commons-licens: Erkännande-IckeKommersiell CC BY-NC (Visa License Deed: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Du får ladda ner videon för ideell, pedagogisk användning. Om du vill ändra videon, vänligen kontakta oss: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI