Xylem и Phloem - Транспорт в растенията | Растения | Биология | FuseSchool

Кликнете тук, за да видите още видеоклипове: https://alugha.com/FuseSchool Ксилем и Флоем - Част 2 - Транспирация - Транспорт в растенията: https://bit.ly/39SwKmN Ксилем и Флоем - Част 3 - Транслокация - Транспорт в растения: https://bit.ly/2XescTp Структура на листа: https://bit.ly/3aRYoS9 Растенията имат транспортна система за придвижване на нещата. Ксилемът премества водата и разтворените вещества, от корените до листата в процес, известен като транспирация. Флоемът премества глюкозата и аминокиселините от листата навсякъде около растението, в процес, известен като транслокация. Ксилемът и флоемът са подредени в групи, наречени съдови снопове. Подреждането е малко по-различно в корените на стъблата. Ксилемите са съставени от мъртви клетки, докато флоемът е съставен от живи клетки. АБОНИРАЙТЕ се за канала FuseSchool за още много образователни видеоклипове. Нашите учители и аниматори се събират, за да правят забавни и лесни за разбиране видеоклипове по химия, биология, физика, математика и ИКТ. Присъединете се към нашата платформа на www.fuseschool.org Тези видеоклипове могат да се използват в обърнат модел на класната стая или като помощно средство за преразглеждане. Туитър: https://twitter.com/fuseSchool Достъп до по-задълбочен опит за обучение в платформата и приложението FuseSchool: www.fuseschool.org Този отворен образователен ресурс е безплатен под лиценз на Creative Commons: Attribution-некомерсиално CC BY-NC (Преглед на лицензионния акт: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Имате право да изтеглите видеоклипа за неправителствена, образователна употреба. Ако искате да промените видеоклипа, моля свържете се с нас: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI