Química sostenible, principi 1 | Química ambiental | Química | FuseSchool

Aprèn els conceptes bàsics sobre els principis de la química sostenible com a part del tema de química ambiental. UNEIX-TE a la nostra plataforma a www.fuseschool.org Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Aquest vídeo és part de "Química per a tots", un projecte d'Educació Química de la nostra Fundació Charity Fuse, l'organització darrere The Fuse School. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Facebook: http://www.facebook.com/fuseschool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI