Hormones vegetals: Tropismes | Plantes | Biologia | FuseSchool

Les plantes han desenvolupat respostes anomenades tropismes. Un tropisme és un creixement en resposta a un estímul; llum i aigua en el cas de les plantes. Hi ha diferents tipus de tropismes: els tropismes positius són quan el creixement és cap a l'estímul: la planta que creix cap a la llum per a maximitzar l'estímul per a la fotosíntesi. Els tropismes negatius són quan el creixement està lluny de l'estímul, per la qual cosa les arrels creixen lluny de la llum, i amb més profunditat, per la qual cosa hi ha menor possibilitat que s'assequin. Tots dos són fototropismos: creixement en resposta a la llum. També hi ha geotropismos, que és el creixement en resposta a la gravetat. La tija sofreix geotropismo negatiu, perquè va contra la gravetat, i creix cap amunt, cap a la llum. Mentre que les arrels sofreixen geotropismo positiu, perquè creixen en la mateixa direcció que la gravetat, cap avall. Com era d'esperar, les plantes creixen en resposta a la llum i l'aigua, i creixen cap a o lluny de la llum (fototropismo) i amb o en contra de la gravetat (geotropismo). Però alguna cosa ha de controlar aquest creixement. Igual que els éssers humans, les plantes tenen hormones de creixement. Veurem aquestes hormones vegetals en el vídeo anomenat 'hormones vegetals: auxines i giberelines' i veurem com s'utilitzen en herbicides, maduració de fruites i d'altres. VISITA'NS en www.fuseschool.org, on els nostres vídeos estan acuradament organitzats per temes específics, i per a veure què més tenim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa en la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Facebook: http://www.facebook.com/fuseschool Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, baix llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4). Pots descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si desitges modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI