Xylem och floem - Växttransporter | Växter | Biologi | FuseSchool

Klicka här för att se fler videor: https://alugha.com/FuseSchool Xylem och floem - Del 2 - Transpiration - Transport i växter: https://bit.ly/39SwKmN Xylem och floem - Del 3 - Translokation - Transport i växter: https://bit.ly/2XescTp Strukturen av bladet: https://bit.ly/3aRYoS9 Växter har ett transportsystem för att flytta saker runt. Xylem flyttar vatten och lösta ämnen, från rötterna till bladen i en process som kallas transpiration. Floem flyttar glukos och aminosyror från bladen runt växten, i en process som kallas translokation. Xylem och floem är ordnade i grupper som kallas vaskulära buntar. Arrangemanget är något annorlunda i rötterna till stjälkarna. Xylem består av döda celler, medan floem består av levande celler. PRENUMERERA på FuseSchool-kanalen för många fler pedagogiska videor. Våra lärare och animatörer samlas för att göra roliga och lättförståeliga videor inom kemi, biologi, fysik, matematik och IKT. GÅ MED I vår plattform på www.fuseschool.org Dessa videor kan användas i en vänt klassrumsmodell eller som ett revisionshjälpmedel. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Få tillgång till en djupare inlärningsupplevelse i FuseSchool plattform och app: www.fuseschool.org Denna öppna utbildningsresurs är gratis under en Creative Commons-licens: Erkännande-IckeKommersiell CC BY-NC (Visa License Deed: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Du får ladda ner videon för ideell, pedagogisk användning. Om du vill ändra videon, vänligen kontakta oss: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI