Capacitat calorífica específica | Matèria | Física | FuseSchool

Hauràs vist que bullir molta quantitat d'aigua porta més temps que bullir-ne una de petita. Això es deu a l'anomenada "capacitat de calor". Per a saber-ne més, mira el vídeo. Abans d'entrar als detalls, és important adonar-se de que hi ha una diferència entre "calor" i "temperatura". La temperatura és una manera de descriure si un objecte és calent o fred i es mesura en °C, mentre que la calor és una forma d'energia i es mesura en joules (J). Quanta més energia calorífica es transfereixi a un objecte, més augmentarà la seva temperatura. Així que la calor i la temperatura estan relacionats però no són el mateix. Què és la capacitat calorífica? La capacitat calorífica d'una substància es defineix com la quantitat de calor necessària per a augmentar la temperatura d'un material en 1 °C. No obstant això, el més útil és pensar en la capacitat calorífica específica d'una substància. Això és, com el nom indica, una mica més específic. És la quantitat de calor requerida per a augmentar 1 °C, 1 quilogram d'un material. Diferents materials tenen diferents capacitats calorífiques específiques conegudes, però no sempre se'ns dóna una taula com aquesta, així que hem de saber com calcular-les nosaltres mateixos. Tenim aquesta equació, que pot escriure's amb símbols com aquest. L'energia transferida és l'energia tèrmica absorbida o alliberada. Aquesta equació pot reordenar-se. Per a calcular el canvi de temperatura, resta la temperatura anterior d'una nova temperatura. Vegem el problema. Pausa el vídeo i proba de calcular la capacitat calorífica específica del plom. Com t'ha anat? L'energia transferida és aquesta. La massa és aquesta i la temperatura canvia 10 graus centígrads perquè és aquesta, treient això; amb les equacions reordenades substitueix els valors i dona cent vint-i-vuit joules per quilogram Celsius. Aquí tens un altre problema per a practicar, pausa el vídeo i calcula l'energia transferida al LED. Ho has fet bé? Podríem dividir-ho per 1000 per a passar la resposta a kilojoules. Fixa't que la resposta és negativa; com elLED és el canvi de temperatura, sempre serà negatiu si es refreda i positiu si s'escalfa. Ja està tot. Per a resumir, la capacitat de calor específica és la quantitat d'energia necessària per a augmentar un quilogram d'una substància en un grau centígrad. És útil perquè ens permet calcular quanta energia ens cal per a escalfar o refredar la substància i per a decidir-ne la temperatura. Per a calcular-la, utilitza aquesta equació. Prem el m'agrada i comparteix aquests vídeos amb els teus amics, i si tens preguntes, fes-les a sota. Els nostres professors i animadors treballen junts per a crear vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre química, biologia, física, matemàtiques i TIC. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on trobaràs els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específic, i per a veure què més oferim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer