Transport in cellen: Diffusie en osmose | Cellen | Biologie | FuseSchool

Klik hier om meer video's te zien: https://alugha.com/FuseSchool In deze video gaan we ontdekken hoe cellen nuttige stoffen opnemen en afval verwijderen met behulp van drie transportmethoden: diffusie, osmose en in het tweede deel kijken we naar actief transport. De uitwisseling van materialen vindt plaats tussen cellen en hun omgeving, over het celmembraan. Om deze uitwisseling zo efficiënt mogelijk te maken, hebben sommige organismen gespecialiseerde uitwisselingsoppervlakken ontwikkeld, zoals de longblaasjes in de longen, of wortelharen in planten of de nefronen in de nieren. Afhankelijk van wat er wordt uitgewisseld en welke richting langs de concentratiegradiënt dingen reizen, zal bepalen of diffusie, osmose of actief transport zal worden gebruikt. Diffusie is het proces waarbij deeltjes zich uit elkaar verspreiden. Ze verplaatsen zich van hoge concentratie naar een gebied met lage concentratie, langs de concentratiegradiënt totdat ze gelijkmatig zijn verdeeld. Osmose lijkt erg op diffusie, maar alleen voor water. Het is de beweging van water in of uit een cel. Nogmaals, het is de beweging van een verdunde oplossing (dus hoge concentratie watermoleculen) naar beneden in de concentratiegradiënt naar een meer geconcentreerde oplossing - dus lage concentratie watermoleculen. De watermoleculen bewegen zich over een gedeeltelijk doorlatend membraan. Bekijk deel 2 om meer te weten te komen over actief transport. ABONNEER je op het FuseSchool-kanaal voor nog veel meer educatieve video's. Onze docenten en animators komen samen om leuke en gemakkelijk te begrijpen video's te maken in scheikunde, biologie, natuurkunde, wiskunde en ICT. WORD LID van ons platform en krijg toegang tot een diepere leerervaring op www.fuseschool.org. Deze video's kunnen worden gebruikt in een omgedraaid klaslokaalmodel of als revisiehulpmiddel. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Vriend ons: http://www.facebook.com/fuseschool Deze open educatieve bron is gratis, onder een Creative Commons-licentie: Attribution-NonCommercial CC BY-NC (Bekijk licentieakte: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Je mag de video downloaden voor non-profit, educatief gebruik. Als je de video wilt aanpassen, neem dan contact met ons op: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI