Co to są wiązania jonowe? | Właściwości materii | Chemia | FuseSchool

Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów: https://alugha.com/FuseSchool W tym filmie poznasz podstawy obligacji jonowych. Szkoła bezpieczników prowadzi obecnie projekt Chemistry Journey - projekt Chemistry Education realizowany przez The Fuse School sponsorowany przez Fuse. Te filmy mogą być używane w odwróconym modelu klasy lub jako pomoc w rewizji. Pamiętaj, aby śledzić nasze media społecznościowe, aby uzyskać najnowsze filmy i informacje! Twitter: https://twitter.com/fuseschool Facebook: https://www.facebook.com/fuseschool E-mail: info@fuseschool.org Strona www: www.fuseschool.org Ten film jest rozpowszechniany na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych CC BY-NC-ND

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI