Vad är joniska obligationer? | Materiens egenskaper | Kemi | FuseSchool

Klicka här för att se fler videor: https://alugha.com/FuseSchool I den här videon lär du dig grunderna om joniska obligationer. Säkringsskolan driver för närvarande projektet Chemistry Journey - ett projekt för kemiutbildning av The Fuse School sponsrat av Fuse. Dessa videor kan användas i en vänt klassrumsmodell eller som ett revisionshjälpmedel. Var noga med att följa våra sociala medier för de senaste videorna och informationen! Twitter: https://twitter.com/fuseschool Facebook: https://www.facebook.com/fuseschool E-post: info@fuseschool.org Webbplats: www.fuseschool.org Den här videon distribueras under en Creative Commons-licens: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar CC BY-NC-ND

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI