Lasy i zrównoważony rozwój

Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów: https://alugha.com/mysimpleshow Ten film został wyprodukowany przez Jairo Eduardo Pinzón, zwycięzcę naszego konkursu wideo na rzecz zrównoważonego rozwoju, zainicjowanego przez ONZ System Staff College i fundację simpleshow. Jairo Eduardo Pinzón dostarczył merytorycznych informacji na temat tego, w jaki sposób ochrona lasów ostatecznie wpływa na sukces wielu celów zrównoważonego rozwoju. W konkursie pan Pinzón stwierdził: „Dzięki inicjatywie wolontariackiej ludzie z całego świata, w prosty sposób, mogli dzielić się wizjami i doświadczeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza wyzwań, jakie istnieją wokół agendy 2030. To satysfakcjonujące, że mogę w jakiś sposób przyczynić się do budowania lepszej planety dla obecnych i przyszłych pokoleń”. Ten film powstał w kontekście konkursu wideo wyjaśniającego SD Fundacji UNSSC i simpleshow. Odpowiedzialność za dokładność dostarczonych treści spoczywa wyłącznie na autorach.

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

Equality For All Gender Identities - SDG5

Sexual identities are changing and we have made great steps in recent decades in our society to support the LGBT community. Despite all this, they continue to face and fight with significant barriers in their life. Do you know what needs to be done to solve this? Leave your comment below. This v

What is happening to the Great Barrier Reef ?

The Great Barrier Reef is located off the coast of Northern Australia and is one of the 7 natural wonders of the world. Due to the effects of Global Warming the reef is struggling to keep itself alive. In 2016 and 2017, large parts of the reef experienced severe cyclone damage and 'coral bleaching'

The Effect of Climate Change in Mumbai city

This video is produced by Rashida Atthar, the winner of the Sustainable Development Video Contest, initiated by the United Nations System Staff College and the simpleshow foundation. In this video, Rashida Atthar gives a thought-provoking explanation of the effects of climate change in her own city