Expressions, equacions, fórmules i identitats Àlgebra | Matemàtiques | FuseSchool

Expressions, equacions, fórmules i identitats són tipus lleugerament diferents de notació algebraica. En aquest vídeo descobrirem les diferències. Una expressió és una col·lecció de lletres i nombres, sense signe igual. Una equació són dues expressions iguals entre si, i per tant es poden resoldre. Una fórmula és un tipus especial d'equació. Mostra la relació entre diferents variables, com l'àrea d'un cercle i el radi. Una fórmula necessita més d'una variable, en cas contrari és només una equació. Una identitat és un altre tipus especial d'equació. Són equacions certes independentment dels valors que es triïn. Ambdós costats de la identitat són intercanviables, per la qual cosa podem reemplaçar l'u amb l'altre en qualsevol moment. Estrictament parlant, per a les identitats hem de fer servir el signe de tres línies que significa "equivalent a". Però normalment s'utilitza el signe igual a. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on trobaràs els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específic, i per a veure què més oferim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa en la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer