Introducció a les successions | Àlgebra | Matemàtiques | FuseSchool

Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool En aquest vídeo descobrirem terminologia clau de les successions i com reconèixer i generar algunes de les més importants. Veurem totes aquestes successions importants: aritmètiques, lineals, triangulars, quadrades, cúbiques, de Fibonacci, quadràtiques i geomètriques. I aquestes paraules clau: terme, 1er terme, diferència comú, raó comuna. Cada número de la successió es diu terme. Això només ens diu que la successió és infinita. Les progressions que tenen una diferència comuna, sempre la mateixa, es diuen successions aritmètiques o lineals. La successió prové del patró de punts necessaris per formar un triangle. Els nombres quadrats i els cúbics són successions especials. Aquesta és la successió o sèrie de Fibonacci. Has sumar els 2 nombres anteriors per obtenir el següent terme. Hi ha molt a descobrir sobre Fibonacci, com que si fas quadrats de la mida de Fibonacci, obtens una espiral. Està vinculat al nombre auri. I es troba en la natura. Així, en les successions aritmètiques o lineals, es diu diferència comuna i en les geomètriques, es diu raó comuna. Ara ja saps la diferència entre aquestes successions. Aritmètiques, lineals, triangulars, quadrades, cúbiques, de Fibonacci, quadràtiques i geomètriques. I el significat de paraules clau com a terme, primer terme, diferència comú i relació comú. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on tots els nostres vídeos estan acuradament organitzats en temes i en un ordre específic. També hi trobaràs tot el que oferim. Comenta, fes clic a m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos es poden usar en aprenentatge semipresencial o com ajuda per revisar temari. Accedeix a una experiència d'aprenentatge més completa a la plataforma i aplicació de Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Reconeixement-No Comercial CC BY-NC (Veure llicència Redacció: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Pots descarregar el vídeo per a ús educatiu sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta amb nosaltres: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI