Matematik och arkitektur

Har du någonsin undrat varför matematik är så viktigt? Och vad har arkitektur att göra med det? Byggnader och strukturer är väsentliga för vår existens. Men utan matematiska broar, skycrapers och byggnader skulle inte existera som de gör nu. Faktiskt, vi kanske fortfarande bor i grottor. Se vårt enkla sätt att förstå kopplingen mellan matematik och arkitektur. Klicka här för att se fler videor: https://alugha.com/mysimpleshow

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

Gender Inequality and the Economy

Click here to see more videos: https://alugha.com/mysimpleshow How does gender inequality affect the global economy? Find out in our video. This video was created by Chris Ross. This video was created to support the campaign "Goal 5 - Gender ". Find more information on our website http://simplesh

International Literacy Day

September 8 is International Literacy Day. Literacy is vital for self-esteem, functionality, and career advancement. This video sheds light on the issue and clarifies what we can do to increase global literacy. #literacy #internationalliteracyday #literacyday #simpleshowfoundation Transcript: alugh

ADHD

ADHD is a mental health disorder that includes persistent problems such as difficulty paying attention, hyperactivity, and impulsive behavior. Both children and adults can have ADHD. Our video explains ADHD in more detail. #ADHD #adhdawarenessmonth #adultADHD Transcript: alugha Click here to see m